Scengolv

Vi har ett mycket stabilt och mångsidigt scengolv i lager. Scengolvet går att få i många olika höjder och storlekar. Det går även att bygga på ojämnt underlag tackvare de justerbara fötterna.